ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการติดตั้งเกมจากแผ่น DVD
 

ขั้นตอนการติดตั้งเกมจากแผ่น DVD

 เมื่อใส่แผ่นเกมไปแล้ว แผ่นจะทำการ Auto Play และมีหน้าจอให้เลือกเกมขึ้นมา ให้ท่านกดที่ Icon ของเกม Sixsaint Online ซึ่งอยู่บนมุมซ้ายบนจากนั้นให้เลือกที่คำว่า “Setup Client” จนมีสีส้มขึ้นมาที่ตัวอักษร เหมือนภาพตัวอย่าง แล้วทำการคลิกเพื่อทำการติดตั้งเกมหลังจากนั้นเกมจะทำการติดตั้งไปที่ “C:Program FilesOnnud20Sixsain Online” โดยอัตโนมัติ

 เมื่อการติดตั้งจบลงให้ ระบบจะให้กดปุ่ม “Finish” เพื่อทำการสิ้นสุดการติดตั้งจากนั้น จะมีไอคอนของเกม Sixsaint Online ปรากฏขึ้นที่หน้าจอของท่าน ซึ่งท่านสามารถเข้าเกมได้ไอคอนนี้