ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก้าวแรกสู่ยุทธภพ
 

เริ่มต้นเราต้องเลือกแผ่นดินเกิด การเลือกในครั้งนี้จะมีผลต่อพรรคที่เราจะได้ฝึกวิชากัน โดยจะมีฝั่งละ 3 พรรคให้เราเลือกเรียน คือ ฝั่งขวา ชื่อ พันธมิตรซวี่อู่จะมี

        1. พรรคบอนไซหยก
        2. พรรคพฤกษาสวรรค์
        3. พรรคเทพศาสตรา
        ส่วนอีก 3 พรรคในฝั่งซ้าย ชื่อ พันธมิตรเซี่ยยูน มี
        1. พรรคกิเลนไฟ
        2. พรรคโล่พญาอินทรี
        3. พรรคหมื่นพิษ
        ทั้ง 6 พรรคเราสามารถเลือกเข้าได้พรรคใดพรรคหนึ่งเพียงพรรคเดียวเท่านั้นต่อ 1 ตัวละคร เพราะฉะนั้นจะเล่นฝ่ายไหนพรรคใดก็ตัดสินใจกันให้ดีนะครับ
        เมื่อกดเลือกฝั่งเรียบร้อยแล้วจะมาถึงหน้าจอของการสร้างตัวละคร
        เมนูต่าง ๆ จะมีดังนี้
        1. ช่องแรกจะเป็นชื่อตัวละคร ส่วนในช่องที่ 2 จะเป็นการใส่ฉายาครับ
        2. ในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของตัวละคร มี 5 ส่วนคือ
        2.1 เลือกตัวละครระหว่าง ชาย หรือ หญิง
        2.2 กดเพื่อกลับไปเลือกแผ่นดินเกิดอีกครั้ง
        2.3 เลือกทรงผม
        2.4 เลือกสีผม
        2.5 เลือกสีผิว
        3. เลือกธาตุประจำตัว จะมีทั้งหมด 5 ธาตุ คือ ทอง ไม้ ดิน น้ำ ไฟ โดยแต่ละธาตุจะมีกฎแพ้ชนะกันเองดังนี้
        3.1 การชนะธาตุ ได้แก่ ทองชนะไม้ ไม้ชนะดิน ดินชนะน้ำ น้ำชนะไฟ ไฟชนะทอง
        3.2 การแพ้ธาตุ ได้แก่ ทองแพ้ไฟ ไฟแพ้น้ำ น้ำแพ้ดิน ดินแพ้ไม้ ไม้แพ้ทอง
        4. เลือกอาวุธเริ่มต้น จะมีแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ถือ 2 มือกับถือมือเดียว
        4.1 อาวุธ 2 มือได้แก่ ดาบใหญ่ ทวน กระบี่ใหญ่ กรงเล็บใหญ่
        4.2 อาวุธมือเดียว สำหรับอาวุธมือเดียวจะพิเศษตรงที่สามารถถือได้ 2 ข้าง
        อาวุธให้เลือกดังต่อไปนี้ครับ ดาบ กริช กระบองสั้น สามง่าม กระบี่ มีดสั้น กรงเล็บ สนับมือ
        5. ส่วนนี้จะเป็นส่วนของค่าstatusของตัวละครซึ่งเริ่มต้นเราจะมีคะแนนความสามารถให้เราเลือกอัพได้ทั้งสิ้น 3 คะแนนเราสามารถเลือกอัพstatusต่าง ๆ ได้ดังนี้
        พลัง มีผลต่อการโจมตีทางกายภาพ
        ว่องไว มีผลต่อพลังโจมตีทางกายภาพและความแม่นยำ
        ปัญญา มีผลต่อวิชาโจมตี
        ญาณ มีผลต่อค่าพลังเวทย์สูงสุดของตัวละคร
        6. ส่วนนี้จะมีคำสั่ง 2 อัน อันแรกจะเป็นการกลับไปที่ค่าเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ส่วนคำสั่งที่ 2 จะเป็นการกดยืนยันสร้างตัวละคร
        หลังจากที่สร้างตัวละครกันแล้วก็จะมีฉากเนื้อเรื่องมาให้เราชมกันเมื่อชมกันจนจบแล้วเราก็จะมาเกิดในเมืองฝั่งที่เราเลือกครับ(ตรงนี้หากไม่อยากดูสามารถกด Esc เพื่อข้ามฉากดังกล่าวได้ครับ)